Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w Polityce cookies . Możesz określić warunki obsługi tych plików w Twojej przeglądarce... OK, ROZUMIEM

JAK TO DZIAŁA?

Serwis dostawy.eu służy SPRZEDAJĄCYM do prezentowania towarów i usług a KUPUJĄCYM do najkorzystniejszego ich wyboru z prezentowanych ofert.

Będziemy się starać prezentować również rzeczy rzadziej spotykane np. ze względu na wiek, a przydatne w eksploatacji.

Transakcje są finalizowane w drodze bezpośredniego kontaktu między w/w stronami t.j. bez naszego udziału.

 

Dla  KUPUJĄCEGO:

 1. Na stronę poszukiwanego towaru lub usługi można trafić za pośrednictwem wyszukiwarek Internetowych lub wyszukiwarki zamieszczonej na naszej stronie (dostępna opcja znajdowania dokładniejszego).

 2.  Jeśli jakiś towar lub usługa znajdujące się na naszych stronach spotkały się z Państwa zainteresowaniem to po zapoznaniu się z regulaminem (stopka – zakładka REGULAMIN) prosimy zarejestrować się w systemie podając adres e-mail, na który będą przesyłane informacje przeznaczone dla Osoby dokonującej rejestracji oraz hasło.

2.1  UWAGA. Rejestracja wymaga jednorazowej aktywacji poprzez kliknięcie na link przesłany na podany e-mail.

2.2  Dla serwisu dostawy.eu i rol.dostawy.eu  rejestracja jest oddzielna

 Dane te zostaną zapisane przez system i po ich podaniu będzie można logować się w przyszłości.

 Spełnienie w/w warunków jest niezbędne dla dalszego korzystania z naszych serwisów

Rejestracja jest bezpłatna. Na życzenie Państwa wysłane  np. z podanego adresu e-mail lub w przypadkach określonych w regulaminie, założone w podany wyżej sposób konto zostanie usunięte z systemu.

 3.  Podane ceny są cenami netto.  Ceny brutto podano na stronie danego towaru. Kliknięcie na napis „ceny” ustawia towary wg wielkości cen. Jeżeli cena netto jest równa cenie brutto to w istotnych dla Państwa przypadkach powód powyższego prosimy wyjaśnić ze Sprzedającym (VAT=0, zwolnienie z VAT itd.)

 4. Towary lub usługi są zamawiane poprzez „wkładanie ich do koszyka” – możliwa korekta. Po zakończeniu wybierania należy wyświetlić projekty zamówień wg  Sprzedawców i dokonać ewentualnych korekt i uzupełnień.

Uwaga: wypełnienie w formularzach pól oznaczonych (*) jest wymagane

 5. Wysłanie zamówienia wygenerowanego przez system powoduje rejestrację zawartych w nich danych oraz obniżenie ilości towarów wystawianych przez danych Sprzedawców o wielkości zamówione (rezerwacja dla danego zamówienia).

 6. Zamówienia zostaną wysłane do Sprzedających oraz na adres podany przez Kupującego przy rejestracji. Można je wydrukować (dla poprawności wydruku należy włączyć opcję obsługi plików graficznych).

 7. Realizacja transakcji może nastąpić dopiero po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu ze Sprzedającym (telefonicznie, listownie itp. - dane w  zamówieniach) i dokonaniu niezbędnych  ustaleń i potwierdzeń . Może być wymagane zawarcie stosownej umowy.

 8. Zgłoszenie przez Sprzedawcę nie zrealizowania danej transakcji w całości lub w części będzie służyło do skorygowania zamówień w naszym systemie i wystawianej ilości towarów danego Sprzedawcy, niezależnie od rzeczywistego lub prawnego stanu rzeczy.