Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w Polityce cookies . Możesz określić warunki obsługi tych plików w Twojej przeglądarce... OK, ROZUMIEM

DLA SPZEDAWCÓW

 

1.  W serwisie można wystawiać wszystkie towary i usługi dopuszczone do obrotu, spełniające wymogi przepisów prawa i regulaminu niniejszego serwisu (zakładka REGULAMIN na stronie głównej). Mogą być one przedmiotem Państwa aktualnej oferty, lub stanowić tzw. "leżaki magazynowe”, naprawione lub nie zwroty z sieci sprzedaży, pochodzące z likwidowanych obiektów itp

2.  Aktualny stan oferowanych towarów powinien być określony w ich opisach.

  • 2.1   W opisie towaru zamieszczanym w katalogu ogólnym towarów należy podać wszystkie dane i parametry specyficzne dla danego typu      
  • 2.2  W opisie umieszczonym w panelu SPRZEDAWCY podajemy dane fizyczne i prawne konkretnego przedmiotu

3.  W opisach wg punktu 2.2 – jeśli występują – należy podać wymagane uprawnienia nabywcy lub ograniczenia sprzedawcy np: tylko dla prowadzących działalność gospodarczą, brak możliwości wystawienia faktury w tym faktury VAT ew. wraz z powodem nie naliczenia podatku VAT (VAT=0, zwolnienie z VAT itp), potrzebę zezwoleń na nabycie lub posiadanie, możliwość rejestracji itp.

4. Zamieszczenia informacji o zamiarze sprzedaży w naszym serwisie można dokonać na trzy sposoby:

  • 4.1  Poprzez przesłanie na nasz adres danych o towarach, które zamierzają Państwo zamieścić, a my dokonamy ich przygotowania do edycji i  zamieścimy w serwisie
  • 4.2  Skontaktowanie się z naszym Przedstawicielem działającym na Państwa terenie (jeśli taka możliwość występuje) i zlecenie zebrania, opracowania i dokonania edycji w serwisie informacji o towarach
  • 4.3  Przygotowanie danych do edycji we własnym zakresie. Wskazanej Osobie udzielimy niezbędnych informacji w formie przesłania odpowiednich materiałów i instrukcji.

5.  Zamieszczone w serwisie opisy i zdjęcia mogą być wykorzystane przez administratorów serwisu do innych celów i w dowolny sposób – mogą też być usunięte.

6. Podstawowy czas emisji oferty wynosi trzy miesiące.

7.  Składane zamówienia powodują obniżanie ilości wystawionych towarów. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego zmiany można korygować ilości wystawianych towarów. Można też w trakcie emisji zmieniać cenę i uzupełniać ilość rodzajów towarów do ilości cennikowych wg dokonanej opłaty. Nie ma to wpływu na czas emisji oferty.

8.  Około dwóch tygodni przed końcem emisji zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani. Wówczas w przypadku dalszego korzystania z naszego serwisu prosimy dokonać aktualizacji oferty - w szczególności ilości i ceny poszczególnych towarów.

9. Za opracowanie oferty jak i jej korekty dokonywane wg punktu 4.1 i 4.2 oraz 7 i 8 będą naliczane stosowne opłaty (przez wprowadzających te zmiany) niezależnie od opłat za emisję oferty

 

CENNIK – za emisję

 Podane ceny są cenami netto. Vat na nasze usługi w roku bieżącym wynosi 23%.

 

1. Trzymiesięczna emisja oferty obejmującej  do 10 różnych towarów z opisem zawierającym do 15 linijek tekstu w każdym z 2 pól opisowych serwisu i do 5 zdjęć o maksymalnym wymiarze 800x600 pikseli  -  8 zł.

        1.1  Za każda następną pozycję towarową  j.w. – 1 zł

 

2. Trzymiesięczna emisja oferty towarów o opisie do 50 linijek tekstu w polu opisowym serwisu i do 5 zdjęć o wymiarze 800x600 pikseli (duże maszyny,  proste linie technologiczne i obiekty kubaturowe) do 10 szt. – 16 zł.

       2.1 Za każdą następną pozycję towarową i.w - 2 zł.

 

3. Trzymiesięczna emisja oferty obejmującej towary wymagające skomplikowanych opisów i większej liczby zdjęć, przygotowywane indywidualnie w formie oddzielnej podstrony serwisu z adresem w formie odsyłacza umieszczonego na stronie głównej pod kategoriami napisanego pogrubionym drukiem w rozmiarze napisu „kategorie”   – 30 zł. za kpl.

Dla odsyłacza wykonanego w formie banera zostanie doliczony koszt trzymiesięcznej emisji takiego banera.

 4. Dla emisji znacznie odbiegających od w/w wzorców możliwość negocjowania cen.

 

 CENNIK -  za przygotowanie oferty do emisji na podstawie otrzymanych materiałów

 Podane ceny są cenami netto. Vat na nasze usługi w roku bieżącym wynosi 23%.

 

1. Za opracowanie  do emisji informacji o towarze obejmującej do 15 linijek tekstu w każdym z dwóch pól opisowych i do 5 zdjęć (o wymiarach jak w punkcie 1 cennika za emisję) – 5 zł za każdy towar. W zależności od jakości otrzymanych materiałów oraz dla niewiele różniących się towarów może być zastosowany upust łącznie do 80%

 

2. Za opracowanie do emisji informacji o towarze obejmującej od 15 do 50 linijek tekstu w każdym z dwóch pól opisowych i do 5 zdjęć (o wymiarach jak w punkcie 2 cennika za emisję) – 10 zł za każdy towar. Możliwość upustu jak w punkcie 1

 

Wykonanie opisów towarów i zdjęć przez przedstawicieli serwisu, jak również wykonanie oferty wg punktu 3 cennika za emisję – wycena indywidualna.